Mytí atmosférických nečistot

Atmosférické nečistoty - polétavý prach, exhalace z průmyslové výroby, z provozu automobilů a dalších lidských činností znečišťují všechny typy fasád. Míra znečištění je závislá na lokálních podmínkách.

Ačkoli atmosférické nečistoty nenarušují ve své podstatě fasádu jako nečistoty organického původu, je jejich odstranění pro zachování estetického vzhledu žádoucí. V případě včasného neodstranění těchto typů nečistot dochází k pronikání mikročásteček prachu a exhalací  do vnitřní struktury fasádního materiálu . Takto znečištěnou fasádu již většinou nelze úplně dočistit . Jelikož fasáda nebývá znečištěna rovnoměrně , mohou tak být v některých případech po odstranění atmosférických nečistot místa více i méně dočištěná.

Co dělat, aby estetický vzhled fasády zůstal zachován co možná nejdéle ?

K udržení nového, pěkného vzhledu fasády je nutné fasádu pravidelně čistit. Doporučujeme zde interval 2 - 4 roky. Během této doby je nutné provádět pravidelné roční vizuální prohlídky , sledovat postupné změny na fasádě a na základě těchto prohlídek rozhodnout o čištění. Mnohdy postačí oplach usazujícího se prachu čistou tlakovou vodou , v případě většího znečištění doporučujeme použití vhodného chemického prostředku s následným oplachem tlakovou vodou.

Z hlediska dočištění fasády do "původního" stavu je mnohem méně problematické dočistit fasádu napadenou pouze organickými nečistotami ( plísně, řasy, ....) než fasádu znečištěnou pouze atmosférickými nečistotami, příp. kombinací těchto dvou .

V případě, že lokální podmínky jimž je fasáda vystavena jsou velmi nepříznivé a pro udržení estetického vzhledu by musela být fasáda čištěna každoročně, doporučujeme fasádu opatřit nátěrem s minimální špinivostí . Vhodná fasádní barva nejenže zpevní omítku, ale pro častější pravidelné čištění je mnohem vhodnější než pouhá probarvená omítka.

Budete-li mít zájem o bezplatnou konzultaci ke stavu fasády Vašeho domu, rádi Vám poradíme.

Napište nám

E-mailem odpovídáme do druhého dne.